Αγαπημένες Παρασκευές

μωρό αγαπά Παρασκευές

 

O Δεκέμβριος δεν είναι για το χρόνο οτι η Παρασκευή για την εβδομάδα;

σκυλί Άγιος Βασίλης

Απάντηση