Παραμύθι – Ο Καυχησιάρης Άντρας

Μύθος του Αισώπου:  “Ανήρ Κομπαστής”

Long_Jump

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άντρας αθλητής στην Αθήνα και κόμπαζε (καυχιόταν) αταμάτητα για τα κατορθώματα του. Η αγαπημένη του ιστορία ήταν πως κάποτε, σε μεγάλους αγώνες στην Ρόδο, είχε πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα. Και παρότρυνε τους ακρατές να ταξιδέψουν στη Ρόδο για να το επιβεβαιώσουν και οι θεατές του αγώνα.

Ώσπου κάποια στιγμή, ένας από τους παριστάμενους σηκώθηκε, έκοψε ένα κλαδί και με αργές κινήσεις χάραξε μια γραμμή στο χώμα. Αργά-αργά, έγραψε και δίπλα τη λέξη «Ρόδος». Και γυρνώντας στον καυχησιάρη του είπε ειρωνικά: «Ιδού η Ρόδος! – να δούμε τώρα και το πήδημα;» (Αυτού γαρ και Ρόδος και πήδημα).παραμύθι - www.tsipiriki.gr

Σύμφωνα με το μύθο, την ίδια μέρα ο καυχησιάρης αθλητής άλλαξε πόλη.

Απάντηση